Kvar er Vingen
Kva finn du i Vingen
Bergbileta
Når vart bergbileta laga og brukte
Kva vart bergbileta brukte til
Landskapet i Vingen
Funn i undergrunnen
Lause kulturminne
Tufter
Rydningsrøyser
Historia om korleis funna vart oppdaga
Forsking i Vingen i dag

Nye bergbilete
Berggrunnen
Forureining og skader
Forebygging av skader
Beskytt ristningane!
Kontaktpersonar
Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

bremanger

Kulturminna i Vingen

Kvar er Vingen

Vingen ligg i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane fylke.

Plassen ligg innerst i den vesle fjordarmen Vingepollen aust for Bremangerlandet. Her inne stig bratte, blankskurte fjell 600 meter mest rett opp av havet; opp over beitemarker, ristningar, hustufter og røyser.

Men her er eit stort problem i Vingen:
Kulturminna i Vingen er i ferd med å forsvinne! Les meir her!

Ennå veit ikkje forskarane korleis dei skal stoppe dette, men noko er alle samde om: plassen skal ikkje besøkjast av publikum! Les meir her!