Kvar ligg Skatestraumen?
Ein rik tidevasstraum
151 buplassar kring straumen!
Gjenstandar til arbeid og fest
Det viktige trekolet
Fangst- og jaktfolket ved straumen
Knappar av rav - ei grav?
Ein fugl av kleber
Hus hytter og telt
Kan kulturminna besøkjast?
Kontaktpersonar
Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

bremanger

Funna i Skatestraumen

Kvar ligg Skatestraumen?

Skatestraumen er namnet på det smale sundet mellom Rugsundøya og Bremangerlandet heilt nord i Bremanger kommune. Her ifrå er det ikkje langt inn til Vingen. Kring denne straumen er det funne mange kulturminner frå forhistorisk tid!