Kva finst på Botnane?
Bronsealder på Nordre Botnen
Steinalderen på Øvre Botnen
-om steingjenstandane som vart funnen
-om kor gamle steinfunna er?
Seks graver på Søre Botnen
Kven var dei som budde her før?
Kan kulturminnet besøkjast?
Kontaktpersonar
Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

bremanger

Funna på Botnane

Kva finst på Botnane?

I Bremanger kommune finst det tre gardar som heiter Botnen; det er Nordre, Øvre og Søre Botnen. På desse gardane ligg det bevart ni gravrøyser. Tre av dei er frå bronsealder, to er frå bronse- eller jernalder medan resten er arkeologane usikre på kor gamle dei er.

På Nordre Botnen ligg det to røyser, på Øvre Botnen ligg det ei gravrøys og på Søre Botnen ligg det seks røyser.

Les meir om gravene i arkiva!