To rike menn frå vikingtida
Smeden sin grav på Kvålen
- då museet ikkje kom fram til funna
- breva mellom Olav og Erik

- brevet frå Erik I
- brevet frå Olav I
- brevet frå Erik II
- brevet frå Olav II

Ei rik bondegrav på Floten
- funna i grava
Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

aurland

Smeden og bonden på Brekke

To rike menn frå vikingtida

Det er funne to graver frå vikingtida på garden Brekke i Flåm i Aurland. Den eine grava låg på ein plass kalla Kvålen medan den andre låg på ein grusbakke kalla Floten.

Gravene tilhøyrde to viktiger menn i bygda. Den eine var både smed, bonde og jegar og den andre var bonde. Dei var nok begge frie menn som eigde jorda si sjølve og hadde tenestefolk på garden sin.