Utgravingene >>>
- Det søre feltet
- Det nordre feltet
- Fine funn >>>

Bakgrunn >>>
- Jordlagene
- Åkervandring
- Hvordan så husene ut?
- Kokegroper og ildsteder

Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

kvinnherad

Bronsealderen på Kvitevoll

Utgravningene

I august 2003 og fra april til juni 2004 foregikk det utgravinger på gården Kvitevoll på Halsnøy i Kvinnherad kommune. Arbeidet gikk ut på å grave frem rester etter hus fra bronsealder og jernalder på Kvitevoll. Det ble gjort mange interessante funn.

Før utgravingen startet gikk vi ut fra at vi kom til å finne hus som lå plassert omtrent slik som vist på skissen under.

Les om dette her:

Det søre feltet >>>

Det nordre feltet >>>

Fine funn >>>