Utgravingene >>>
- Det søre feltet
- Det nordre feltet
- Fine funn >>>

Bakgrunn >>>
- Jordlagene
- Åkervandring
- Hvordan så husene ut?
- Kokegroper og ildsteder

Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

kvinnherad

Bronsealderen på Kvitevoll

Bakgrunn

I forbindelse med bygging av fastlandsforbindelse til Halsnøy ble det funnet spor etter gammel gårdsbosetning på Kvitevoll. På denne gården på Halsnøy ble det blant annet funnet rester etter hus fra bronsealderen og fra jernalderen.


Her er arbeidet igang med fjerning av matjordlaget. Under matjorda kommer de spennende funnene fra fortiden fram!