Steinalderfunnene
Tidstabell
- B7002
- B9497
- B10333
- B11094
- B12146
- B13038
Hva betyr funnene?
- helleren på Ruskeneset
- helleren i Loddefjord
Kan kulturminner sees og besøkes?
Kontaktpersoner
Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

bergen

 

Steinalderfunn i Fyllingsdalen

Steinalderfunnene

Her finner du en artikkel om funnene fra Fyllingsdalen og hvordan vi skal forstå dem :

Fyllingsdalen i forhistorisk tid av Kari Klæboe Kristoffersen (in press, 2013)

I Fyllingsdalen er det funnet flere gjenstander fra yngre steinalder. Flere av funnene stammer fra yngre steinalder. Det er ikke gjort klare funn fra eldre steinalder i dalen. Kankje dukker disse opp dersom man leter på nye ster?

På disse sidene kan du se på de funnene vi kjenner til så langt.

Men kikk først på tidstabellen for å finne ut når steinalderen var >>>