To spannformete leirkar

Rester etter hus på Oppsal
Kokegroper til matlaging

Hellige steder?
Litt om hus i jernalderen
- langhus
- fjæremannstufter
- stølsbygninger
- hellere
Merker etter plogen
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

fusa

Hus og kokegroper på Oppsal

To spannformete leirkar

Det er planlagt ny kirkegård ved Fusa kirke. Kirken ligger på gården Oppsal. Området som skal bli kirkegård ser du på kartet under.

Herfra ble det engang funnet to krukker laget av keramikk. De stammer fra folkevandringstiden og kalles spannformete leirkar.

På bildet ser du et spannformet leirkar som kan likne på dem som er funnet på Oppsal. Nå har arkeologene startet arbeidet med å lete etter flere spor fra gammel tid på denne gården. Hva finner vi?