"Steindarfirði"
Tidstrappa på Stend
Boplass for steinalderfolk
Historien om en ringgrav
- siste nytt om ringgraven!
Det store skipsnaustet
-hvordan så naustet ut?
-hvem brukte naustet?
En gravhaug ved Stend kai
Kan kulturminnene besøkes?
Kontaktpersoner
Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

bergen

Kulturminner på Stend

"Steindarfirði"

Navnet på gården "Stend" kommer trolig av navnet "Steindarfirði". Dette var det gamle navnet på størsteparten av dagens Fana.

Gården har et helt spesielt fornminnemiljø og har gjennom tidene vært et sentralt sted i Fana.