En gravrøys med bauta i toppen
Borte for alltid?

På besøk i Blytts hage
En bauta kommer hjem!
Gravminne som grensemerke
Kan kulturminnet besøkes
Kontaktpersoner
Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

bergen

Bauta og røys i Sedalen i Fana

En gravrøys med bauta i toppen

Sedalen i Fana ligger et stykke nordvest for Lyse kloster i et skogplantefelt.

Her ligger det en lav gravrøys med en fin sirkel av steiner omkring foten. Dette kalles en fotkjede. Røysen er ikke gravet ut. Engang stod det en stor bauta på toppen av denne røysa.

Dette er historien om da bautaen ble borte og om dens hjemkomst.