To hellere ved Straume bro
Litt om funnene
Liv og død ved straumen
-om et "hakaslepp "
Den siste geirfugl
Kan kulturminnet besøkes?
Kontaktpersoner
Lesestoff om hellere
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

bergen

Ruskenes-helleren

To hellere ved Straume bro

Sommeren 1914 kom ingeniør Fredrik Rolfsen til museet med flere funn fra en heller ved den trange, fiskerike tidevannsstrømmen ved Straume i Nordåsvannet.

Arkeologene fattet straks interesse for det ingeniør Rolfsen viste dem. Det viste seg å være to hellere her på neset. Sommeren 1914 satte professor Haakon Shetelig igang en utgravning her som kom til å strekke seg over tre år.