Kyrkja
Altarskåpet
Detaljane i altarskåpet
- personane

- fløyane og fotstykket
Kvifor er det så mange detaljar?
Legenda om St.Sunniva på Selje
Kontaktpersonar
Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

austevoll

Mellomalderkyrkja på Sandtorv

Kyrkja

Den eldste kyrkja me veit om i Austevoll stod på Sandtorv. Det var mest truleg ei stavkyrkje. Ho er nemnd i mellomalderkjelder i samband med at kong Håkon Håkonson vitja kyrkja i året 1240.

I 1635 vart kyrkjestaden flytt til Austevoll på Hundvåkøy, og då vart Sandtorv-kyrkja rive. Delar av henne vart brukt som byggematerial til våpenhuset i den nye tømra-kyrkja på Austevoll. Den nye kyrkjestaden gav namn til soknet, og seinare til kommunen.

I 1891 vart det bygt ny kyrkje på Storebø, og Austevoll-kyrkja vart rive. Tømmeret frå henne - og dermed også litt av tømmeret frå gamle Sandtorv-kyrkja - vart selt på auksjon og enda som byggematerial i grisehus og andre uthus kring i kommunen.

Du kan lese meir om kyrkja her.

Sandtorr-kyrkja ca.1600