Mange funn på ei lita øy!
"Borgeledhaugen"
"Resurdæ"

Røysene på Skattneset

- Per Fett skriv om røysene

Matkniven i Karidalen

Den gamle åkeren
"Mystrs kirkja"
Ein flintdolk frå eldre bronsealder

Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

austevoll

Kulturminne på Møkster

Mange funn på ei lita øy!

På øya Møkster i Austevoll kommune finst det mange spor etter busetnad frå både forhistorisk tid og mellomalderen. Her finn du restar etter ein bygdeborg, mange gravrøyser, spor etter ei gamal kyrkje og einskildfunn fra forhistorisk tid.

Klikk på kartet så får du vite meir om dei einskilde funna!