Kva finst på Eidsbøen?
Ein gravplass frå vikingtid
Kvinna som spann
Tresaker i myra
Kven legg tresaker frå seg i myr?
Kvifor ligg tresakene her?
Kan kulturminnet besøkjast?
Kontaktpersonar
Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

austevoll

Gamle graver på Eidsbøen

Kva finst på Eidsbøen?

På Eidsbøen ligg det to gravrøyser. Dei ligg tett ved skule- og idressanlegget. Den eine av desse gravene har vore utgrave og er no sett istand, medan den andre ligg som ein rest av ein steindyngje.

Eingong låg det ei heil samling gravrøyer her; minst fem stykke. Det var nok ein gravplass her i yngre jernalder.